Ouder en kind therapie

 

Wanneer een kind voldoende goede antwoorden krijgt of reacties ontmoet op  basisbehoeften (door ouders of sleutelfiguren) kan het zich ontwikkelen en uitgroeien tot wie het in potentie is.

Adequaat ingevulde basisbehoeften kunnen in de opgroeiende persoonlijkheid geïntegreerd worden en dit vormt de basis voor een bevredigend omgaan met de realiteit. Fundamentele behoeften die geen voldoende antwoord kregen blijven onverminderd energie opslorpen. Wat we niet gekregen heb-ben blijven we zoeken. Oude, oningevulde noden zitten in de weg en kleuren de manier waarop we omgaan met de realiteit.

 

 

Wij leren van ervaringen, of beter gezegd de dingen die wij zien doen we na. Kijk maar eens naar kinderen, ze kijken en doen dingen achterna, van alles en iedereen, in goed of minder goed gedrag. Ze leren al doende. Niet alleen is een kind een goede kijker, automatisch leest het kind wat jij van binnen voelt. Denk maar eens na over hoe weinig woorden van iemand over hoe hij zich voelt je nodig hebt als je deze persoon graag ziet.

Nu is het vanzelfsprekend dat het hier gaat om diegene waar het kind vaak bij is, want daar leert/leest en ziet hij het meeste van.

Het kind gaat hier volledig mee in de energie. Je hebt als ouder hier een ongelooflijk belangrijke rol in en we zijn er onszelf niet half bewust van hoe belangrijk deze rol is. Vaak zijn we zo met onszelf bezig dat we de dingen niet eens doorhebben. Wij zijn voorbeelden (het beeld dat men zich voorhoudt).

Een kind is een perfecte lezer. Hij/zij leest de ouder en speelt hierop in. De ouder probeert zoveel mogelijk toe te geven aan deze behoefte omdat hij zijn kind graag gelukkig ziet. De ouder heeft niet door dat het kind de ouderlijke behoefte spiegelt, met andere woorden het kind laat zien wat er bij de ouder geheel onbewust vastzit.

 

Heeft u al eens stilgestaan met wat uw kind je wilt vertellen/duidelijk maken?  Om op deze manier uit de cirkel te geraken waarin jullie vastzitten .

 

We gaan aan de slag met jouw gezin:

Het kind begrijpt zichzelf vaak niet, omdat hij naar buiten brengt wat er bij zijn ouders/omgeving gebeurt en dit alles als een spiegel weergeeft.  Namelijk  niemand heeft ons ooit getoond  hoe men  bij zichzelf kan blijven.

We gaan leren op welke manier iedereen dit wel kan en kijken welke blokkades/pijn/belemmering in zijn/haar leven  spelen .

Dit kan alleen maar wanneer beide ouders, of in sommige gevallen opvoeders, bij zichzelf willen gaan stilstaan en dat daardoor het kind zich dan als individu mag leren ontwikkelen. Het is een wederkerige energie en werking van voelen, bewust worden en ontdekken.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat heel het gezin zich beter gaat voelen. Hoe kan elk individu beter tot zijn recht komen (= in zichzelf komen), zodat men vrij kan zijn van pijn en blokkades en de andere er niet meer mee gaat beladen. Wanneer we ieder vrij kunnen zijn kan elk individu op zich gaan functioneren en zich ontwikkelen binnen de eigen behoefte. Wanneer ons kind dit ondervindt kan hij ook meer tot zichzelf komen, zonder de zware lading te moeten gaan spiegelen.  

 

Wees er van bewust DAT OOK JIJ EEN KIND BENT, jij hebt ook gelezen en bent de rollen van je moeder/vader /leerkrachten gaan tonen. Dit is van generatie op generatie en deze vroegere generaties leefden in een andere tijd waar cultuur, machtsmisbruik en oorlog opgang kenden. Ze hielden de mensen klein en daardoor is er enorm veel angst in ons systeem. Velen zitten nog vast in deze patronen en onderdrukkingen. Ben jij klaar om hier in wakker te worden en jezelf te durven zijn?

De wereld rondom ons kan enkel verbeteren als je de eerste stap zet. Die stap begint bij jezelf.