Voeding :

Wat is de relatie tussen wat we eten en onze emoties?

Het belang van voeding heeft meerdere boodschappen. De manieren waarop we in het leven staan zijn vaak onze eetgewoontes en onze behoefte qua zowel lichamelijke als zintuiglijke, gevoelsmatige, emotionele en mentale aspecten.

Heb jij er al een bij stilgestaan waarom jij eet, hoe jij eet en wat jij eet? Is het een bewust proces of ook een overgenomen gewoonte van jouw generatie en is er nog wat veranderd door de samenkomst van jou en je partner?

Ben jij je er bewust van wanneer jij zin hebt in iets en of je deze behoefte dan al dan niet volgt?

Je wordt geboren en de keuze waarop jouw ouders je voeding geven is van cruciaal belang, voeding in de zin van eten en drinken, maar ook voeding in de manier waarop zij bij zichzelf kunnen blijven (in hun kracht kunnen staan) en de manier waarop zij met jou als kind om kunnen gaan. Kunnen zij jou de voeding geven, alsook de aandacht en de liefde die je nodig hebt, de basiselementen die een mens nodig heeft om op te groeien? Zoals je kan zien hangt het ene aan het andere vast. Het is een emotioneel psychisch proces dat vasthangt aan elkaar. Des te bewuster en beter je voeding krijgt , des te krachtiger kan je bij jezelf blijven en voelen wat jouw lichaam nodig heeft. Dit is zeer individueel van persoon tot persoon. Elk lichaam is anders en reageert anders. Het leren voelen van wat jouw noden zijn is dus van cruciaal belang voor een wel en gelukkig leven. Dit kan al heel veel uitmaken in de manier hoe bewust jouw ouders hier mee omgaan.

Laat ons ook stellen dat het voor jou een ontdekking hier mag zijn van wat jouw lichaam aangeeft, waar het behoefte aanheeft.

Als je wordt geboren en je krijgt een tutje als koestering, krijg je iets toegestopt, jouw emotie wordt letterlijk toegestopt. Erger nog, wanneer dit met momenten geen effect heeft gaan ze het tutje in honing soppen, het kind weent om iets en het wordt toegestopt met zoet. Kan je dit voor jezelf voorstellen hoe vaak dit bij mensen gebeurt, elke keer er zich een emotie voordoet, hoe hij wordt toegestopt en dit een herhaald patroon wordt in zijn leven, met enig welke emotie? Dat hij niet bereid is naar zijn gevoel te luisteren en liever een pak koeken eet om zich dan enige tijd beter te gaan voelen, en zo in een cirkel komt vast te zitten? Mensen gaan op dieet, vechten tegen zichzelf.

Stop hiermee en ga voelen wat er achter de lading van pijn, verdriet en angst zit en leeft, zodat je luistert naar jouw gevoel, zodat het er mag zijn en mag leven en je niet steeds moet gaan vechten of weglopen van jezelf. Als je dit patroon in jezelf doorhebt, mag het er allemaal zijn en bestaat er rust en vrede. Als er rust en vrede is zal je merken dat je door het stuk gaat dat je bewust gaat kiezen met wat je jezelf dan wel beter kan voeden, je leert de noden van jouw lichaam kennen, niet enkel en alleen eten en drank maar ook voeding, in één woord alle noden die jij nodig hebt om één te worden met jezelf. Het is nu eenmaal één geheel, wij zijn één geheel, we hebben enkel geen goede voorbeelden gehad en alles opgesplitst, in stukken gesneden. Dit zie je ook in de medische wereld, elke arts is opgesplitst in zijn specialisatie en het is goed dat hun kennis naar iets specifieks gaat, maar het is teleurstellend dat zij dat dan ook individueel gaan bekijken en behandelen, teleurstellend omdat jouw lichaam nu eenmaal één geheel is en het ene stukje niet zonder het ander kan.

Ken je het, misschien zeg je het thuis ook, je moet eten wat de pot schaft? Meestal is er één iemand in een gezin die beslist wat er wordt gegeten die dag, die week en die maand.  In hoeverre houden wij rekening met ons gezin, die elk hun noden en behoeften hebben en waarvan elk lichaam iets anders nodig heeft, in groei en bloei tot hun persoonlijk wezen.

Ontdek hierin hoe het anders zou kunnen zijn zodat voor iedereen zijn behoefte en voeding vervuld kan worden.

 

Wanneer er gezinnen zijn waar kinderen niet veel lusten, en dit komt nogal eens voor, kijk dan als ouder welke emotie er bij jou dichtgestopt wordt. Elke voeding heeft een element dat jou voedt, als je niet luistert naar deze behoefte blokkeer je jezelf. Het kind kan ook op deze manier aan jou duidelijk maken dat hij dit doet (onbewust) door iets niet te lusten, weigeren te eten of juist het tegenovergestelde te gaan doen en opmerkelijk veel van een bepaalde voedingsstof gaan eten.

 

 

Enkele voorbeelden:

Kind/jijzelf eet vaak chips:

Chips kraken, op chips kan je enorm bijten (= wat verbijt je allemaal in jezelf).

Dan kan je gaan zoeken welke emotie hierachter ligt en wat je in jezelf wegduwt en er niet mag zijn.

 

 

 

 

Water :

Wij bestaan voor 75 procent uit water, water heeft een enorme kracht en transformatie en zelfs een geheugen. Wanneer jij jezelf niet voedt met water blijft er afval in je lichaam zitten (= je blijft dingen vasthouden, het kan niet getransformeerd worden).

Kijk maar eens of jij water lust of niet en hoe is het voor je kind om water te drinken.

Wanneer we onszelf blijven voeden met slechte gedachten, blijft dit hardnekkig in ons systeem zitten, je voedt het met je gedachten en dit werkt door geheel je lichaam, je organen, omdat hier overal water is. Je maakt jezelf hierdoor ziek, hoe minimaal of maximaal ook.

Wanneer we ons er bewust van worden en het goede aan ons lichaam en aan onze gedachten toekennen, zal er verandering en transformatie plaatsvinden.