Om te geloven in iets magisch ... Laat de magie toe

Om je niet alleen te voelen , mag je een heid ontdekken

Wanneer je jezelf niet gesteund voelt . Kan je dan rekenen op jezelf

Wanneer je afhankelijk bent , kijk dan eens wat vrijheid doet

Als je kijkt van uit je ogen en voelt met je hart opent zich een nieuwe inzicht .

Coaching met paard :

Het paard

Een paard heeft heel veel gevoel voor wat er in mensen omgaat . Dit komt omdat van nature uit  een paard een sociaal dier is dat in een kudde leeft . Aangezien de binding aan de kudde van levensbelang is , moet hij op minieme lichaamssignalen reageren .  Hiermee word bedoeld dat ze door de lichaamsignalen van de andere paarden weten of er bv gevaar dreigt in hun omgeving (denk maar aan een prooi dier ) , ze verder trekken met de kudde, er kan gerust worden , enzv .

Ook een zeer belangrijke eigenschap is binnen het werken met paarden is de analoge communicatie . Dus alle boodschappen tussen mensen of levende wezens via niet talige signalen of tekens dus zonder woorden . Hier is een zeer telepathische verbinding die naargelang de huisvesting van het paard er kan zijn of niet .

 

Het paard is duidelijk en eerlijk in zijn communicatie en hij kent geen dubbele boodschappen . Het paard neemt hierin iedereen zoals hij/zij is . Deze energie stroom is vaak ook voelbaar voor de cliënt . Omdat mensen vaak het vertrouwen in mensen hebben verloren en er hier een blokkade bij henzelf ligt . Door middel van een paard kan deze blokkade weggenomen worden omdat de cliënt hier anders tegenover staat en de boodschap van het paard wel wil aannemen . Zodat hij/ zij de boodschap wel durft ontvangen en inzien waar zijn eigen belemmering ligt .

Bv : Bij  het aangeven van grenzen . Het paard zal duidelijk zijn grens aangeven ,  de persoon  zal het van dit grote , krachtig dier niet zomaar negeren .

Door naar dit stuk te kunnen gaan kijken , laat het paard zien hoe het met de begrenzing zit van de persoon . Waar ga ik over mijn grens , of wie laat ik allemaal over mij heen lopen en laat ik mezelf wegcijferen . Door dat het paard dit laat zien , kan de persoon  hier mee aan de slag bij zichzelf .

 

Therapiepaard

Niet elk paard kan zomaar een therapiepaard zijn . Afhankelijk van zijn achtergrond en eigen behoefte kunnen we kijken of hij/zij geschikt is voor therapie werk .

Wanneer paarden ernstige traumatische ervaringen hebben opgedaan en voor durend in angst zitten kan er geen veiligheid aan de cliënt geboden worden en kan het niet dienen als therapiepaard . Het paard moet hier eerst zelf geheeld worden .

Uiteraard een paard die helemaal van zijn gevoel afgeschermd is , bv paarden die dag in en uit in een manege hebben moeten werken en waar op geschopt en gehobbeld is = deze paarden hebben zich afgesloten van hun gevoel en mogen ook hun proces van heling op de juiste plaats en bij de juiste mensen terug krijgen . Helaas gebeurd dit in de praktijk nog maar al te weinig .

Het is juist van belang dat een therapie paard open staat om contact te zoeken met de mensen en hier op een goede ventilerende manier mee kan omgaan . Dit heeft uiteraard alles te maken met de persoon  die men voor zich heeft staan . Als er bijvoorbeeld enorm veel agressie in de persoon zit en deze daar geen onbewust weet van heeft en er ook geen weg mee kan . Kan het paard dit op een niet al te lieve manier in uiting brengen door bv gaan te bijten of happen .

 

Uiteraard is het aan de therapeut om dit alles op een veilige manier te kunnen inschatten .

Elk paard heeft zijn eigen kwaliteit . Er zijn heel bewegelijke paarden en paarden die uren kunnen stilstaan . Het is aan de therapeut inziens te hebben wat deze persoon nodig heeft . Moet de persoon  juist geactiveerd worden of tot rust gebracht worden ? 

Om mensen hun grenzen te helpen hun grenzen te accepteren of juist te gaan verleggen .

Een goed therapeut weet welke eigenschap op welk moment mag genomen worden en kiest ook het juiste paard uit voor de persoon ,die het beste past bij de doelstelling .

Wanneer dit niet zo is , dat kan ook . Loopt de persoon  vaak in de valkuil waarin hij steeds tegen aan loopt . En ontstaat vaak , nog meer angst en teleurstelling enz.  Ook naar deze gevoelens kan en mag gekeken worden omdat dit een patroon is in zijn  leven waar hij/zij niet door geraakt .

 

Een paard beschikt over een enorm leer-en herrineringsvermogen . Hij/zij is niet tijds gebonden en neemt de grote informatie uit zijn kudde geest , als hij zich er niet van afgesneden heeft door ernstig trauma .

Het paard kan zich inzetten in samenwerking of juist tegenovergesteld . Hij kan op deze wijze precies laten zien of je goed in je vel zit  ,angst,pijn of een ontstane breuk in de samenwerking aangeven en spanningen in de relatie dialoog duidelijk maken .

Het paard is in staat wederzijdse genegenheid tussen hem en de mensen te erkennen . Zodat in het emotionele bereik bij mensen bindingen kunnen groeien , die hen eventueel weer een weg tot echt vertrouwen mogelijk maken .

Als de persoon door heeft dat het voor hem een proces is en een blokkade heeft rond vertrouwen kan er iets mee gedaan worden .

 

Mogelijke interacties

Het paard als bron voor familiale thema’s

Het gezin kijkt samen naar een kudde paarden . Ze hebben geen directe interactie met de paarden , maar praten over wat er in de kudde gebeurt . Zoals vriendelijk gedrag , ruzies ,spelen,regelen van conflicten,lichamelijk contact enz.  De paarden en hun gedragingen brengt iets bij elk persoon individu naar boven wat hem triggert / in hem leeft . zodat er een vergelijking kan gemaakt worden van de interactie in de gezin situatie . wat daar leeft , de struikelblokken , blokkades zijn . Vaak ontdekt men hier ook dat kinderen dit ook naar de ouders spiegelen ,door hun gedragingen maar dat deze taal niet altijd begrepen word en het kind doet dit dan ook heel onbewust .

 

Modelinteractie therapeut paard = hoe kunnen we een goed voorbeeld zijn :

De client kijkt toe het  contact tussen de therapeut en het paard verloopt . Hij observeert hoe ze met elkaar omgaan en praat over zijn bevindingen met de therapeut . Er is een samenwerking tussen therapeut en paard die gebaseerd is op respect , vertrouwen en plezier . De relatie heeft een voorbeeld functie.

Het paard als brug naar zichzelf 

Het paard en de cliënt zijn bezig met een vertrouwen band op te bouwen en in dialoog te komen . Het paard dient om de muren die de cliënt voor zich zelf heeft opgebouwd , langzaam af te bouwen en terug naar zichzelf kan komen . Dit kan op verschillende manieren ontstaan , tijdens een verzorging ,wandelen het paard laten grazen . maar ook door in contact te gaan met het paard en bekijken hoe hij op bepaalde zaken reageert .

 

Het paard als overgangsobject

Het paard is tijdelijk de persoon die iets los maakt bij de cliënt. Door het paard komen er gevoelens van bescherming,steun ,geborgenheid  los bij de cliënt .

Dus datgene wat de client mist in zijn leven .

Door het lichamelijk contact met het paard en zich daar letterlijk aan te durven over geven , het gedragen worden =op het paard zitten /liggen , de warmte voelen word er een symbolische brug gemaakt naar wat het gemis is in de cliënt zijn leven .

De client – paard interactie

Tijdens de therapie oefent de cliënt met het paard analoge en duidelijke communicatie . Deze word door de reacties van het paard  gecorrigeerd en beloond .Paarden zijn in staat om heel eenduidig op de cliënt te reageren , juist op de gevoelens of intenties die de cliënt nog niet heeft waargenomen in zijn beleving .

Deze gebeurtenissen kunnen een thema zijn voor verdere therapie .

Het paard als verlengstuk van de therapie

Het paard heeft een plaats vervangende functie . De therapeut laat een deel van zijn contacten doelbewust over aan het paard ,zoals lichaamscontact ,gedragscorrecties enz. Zo word een deel van de gevoelens die bij de cliënt leven los gemaakt . De therapeut pikt dit dan op en gaat dit over brengen naar de cliënt.

 

De bewegingsdialoog

Er is een verschil tussen het werk op het paard en naast het paard . Er zijn onder andere kwalitatief andere bewegingsaspecten belangrijk bij deze uitvoeringsvormen .

Als men naast het paard werkt is het vooral de lichaamstaal wat een interactie is tussen beide en waarop het paard reageert

Op het paard is er het lichaamscontact , de directe psycho-fysiche verbondenheid   = natuurlijk middel en is lichamelijk waarneembaar en die onmiddellijk een gevoel teweegbrengt bij de cliënt  . Wanneer het paard zich voort beweegt geeft dit een bewegingsprikkel bij de ruiter en ontstaat er een bewegingsdialoog .

Het voelen van de veranderende spierspanning en verandering van lichaamshouding zijn non verbale signalen en een element van de dialoog waarop het paard reageert .  

Welke effecten kan dit hebben

Hoe kan de cliënt door omgang met het paard zichzelf beter gaan begrijpen ?

Er moet een goede verstandhouding zijn tussen de therapeut en het paard , doordat deze het paard goed kent kan deze helpen met een relatie op te bouwen . de relatie tussen cliënt en paard  . De therapeut helpt met het begrijpen van het paard , maar ook de cliënt word zichzelf hierdoor beter begrijpen . Het paard geeft voordurend signalen , de therapeut verduidelijkt deze waardoor er een proces op gang komt en er een relatie opgebouwd word tussen cliënt en paard .

 

De therapeut blijft diegene die de interacties met het paard herkent ,begrijpt,benoemt,of zelf spiegelt .  deze heeft een wezenlijke rol als bemiddelaar in het begrijpen en vormen van de processen . Zo moet er ook door de Client niet begrepen ,non verbale communicatie van het paard en de paarden onder elkaar in de kudde verklaren .

 

Voorbeeld :

De manier waarop iemand het paard benaderd ,zal bij het paard bepaalde reacties teweeg brengen . De therapeut kan beslissen om deze reactie te vertalen en samen de manier van benaderen bespreken . Zo kan het zijn dat iemand heel overweldigend op het paard afgaat . Afhankelijk van het karakter van het paard zal deze bijvoorbeeld achteruit stappen of weglopen . Door het samen bekijken hierin kan duidelijk gemaakt worden wat deze cliënt naar andere toe veroorzaakt en of hij dit tegenkomt in zijn leven ? hij gaat zijn gedrag hier in gaan begrijpen en met dit stuk aan de slag kunnen .

 

Voorbeeld

Een meisje met het syndroom van down sprak nooit

Ze heeft haar eerste woorden gezegd op een paardenrug . met het paard communiceert ze heel goed ,dat heeft invloed op haar voelen ,begrijpen en denken . 

Op het paard is er een verplaatsing van het gewicht . Er is een afstemming tussen de client en het paard . Het bewegen van mens en dier wordt als gemeenschappelijk ervaren . Omdat ze op dat moment in een bewegingsdialoog zitten bestaat er een en dezelfde frequentie en stroming .

Dit meebewegen ervaart men als een sensomotorische samenwerking = de interactie tussen je zintuigen . Senso zijn de zintuigen en motorisch is bewegen .

Het is op ieder zijn niveau om enkel mee te bewegen . Het is een zeer oorspronkelijke ervaring die bij mensen die hier in beperkt zijn heel wat kan teweeg brengen . de bewegingen van samen ervaren en uitvoeren ,zorgt voor een direct gevoel van ondersteund zijn en begrepen worden . Dit kan leiden tot een grotere groei van zelfvertrouwen .

 

Op het paard wordt het eigen lichaam en geest als heel intensief ervaren . Het gehele lichaam ervaart de warmte en de kracht van het paard , het bewegen en bewogen worden . Het verbale word gekoppeld aan een lijfelijke ervaring . Deze sensorische ervaringen worden opgeslagen in de hersenen . dit herinneringsgebied kan direct en moeiteloos opgeroepen worden . zodat de client hier in zijn verdere leven mee aan de slag kan en als goed gaan ervaren .

 

Zo hangt de bewegingsdialoog op het paard nauw samen met een sleutelprincipe van vroege non-verbale communicatie . Wat is er bij de cliënt vroeger allemaal gemist toen hij de dingen nog niet kon uitspreken ?

Wat wou de cliënt duidelijk maken aan de ouders = vb huilbaby.

Onze kinderen maken ons non verbaal heel veel dingen duidelijk , die wij als ouders vaak niet kunnen of willen zien . Door meer en beter naar deze boodschap te luisteren kunnen we gaan zien wat vast zit in onszelf .

Het leren van Non verbale communicatie is een gevoel in het lichaam dat velen vergeten zijn te gebruiken en steeds gaat men in het hoofd zitten .

Onze paarden leren om ons terug naar de essentie te brengen en leren om terug gaan te voelen wat er in onszelf gebeurd .

Wanneer men in bewegingsdialoog gaat is het ervaren en ervaarbaar maken van het aangaan van een relatie die is gebaseerd op wederkerigheid . Dit kan gevoelens  meebrengen wanneer de cliënt vroeger beleefde aspecten op vlak van relatie als problematisch heeft ervaren . Dus datgene wat de client vroeger als onprettig heeft ervaren kan naar boven komen .

Wanneer er iets mis gelopen is met in de relatie naar de ander kan heel breed zijn dat open staat voor alle mogelijke antwoorden . er moet rekening gehouden worden dat iedereen de auteur is van zijn eigen ontwikkeling . Dat wil zeggen ,dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling . En wanneer de cliënt dit door heeft er pas iets mee gedaan kan worden . We moeten van elkaar ook respecteren dat elke cliënt ontwikkelt op zijn eigen tempo. Wanneer er bij de cliënt openheid ontstaat om iets te ontvangen ,kan deze iets leren . En ontstaat er een communicatie die op een hetzelfde frequentie zit en dit is een meerwaarde voor de client , hier kan hij iets leren en zijn eigen creativiteit stijgt . Deze vorm van communicatie geeft de vorm van een open spiraal waardoor de persoon iets ontvangt en door geheel zijn lichaam kan intrigeren . wanneer men niet begrijpt , blijft het spiraal gesloten en blijft men in de cirkel vast zitten .

De driehoeksrelatie

In elke relatie bestaat een driehoeksrelatie dit wil zeggen we hebben een kind ,moeder en vader . Men heeft een moeder en vader nodig om een kind ter wereld te zetten .

Ook al is een van beide of beide  misschien niet fysiek aanwezig . 

We hebben het kind , die als spiegel fungeert voor vader en moeder . Het kind toont als het ware wat er leeft , bewust en onbewust in de ouders . Soms tonen ze hetzelfde gedrag of doen net het tegenovergestelde . Echter gaat het steeds om een tekortkoming bij een van de ouders of onderdrukking . Naarmate de verdere ontwikkeling van het kind gaat hij deze eigenschappen meer en meer eigen maken en geneert dit alles zich verder van generatie op generatie . tenzij een van de ouders of beide de inzichten krijgen en hierin aan zichzelf gaan werken .

onze linker kant is moeder =

Vrouwelijke energie

De vrouwelijke energie is de aarde, de baarmoeder, waaruit alles wordt geboren. In haar duisternis groeit het niets tot iets. Ze is het leven, de uitgelatenheid, flow. Voor mij voelt ze als de oceaan. Ze heeft geen doel, geen richting; ze beweegt, ze stroomt. Als ik daar ben weet ik niets, hoef ik niets en tijd valt weg. Het is totale ontspanning en overgave. Ik voel me verbonden, met anderen en met mijn lijf. Als het gaat om seksualiteit wil mijn innerlijke vrouw zich eerst veilig voelen en bemind, en dan geeft ze zich over. Ze is de liefdevolle hechting; de armen waarin je alleen maar hoeft te zijn. Maar mijn vrouw is niet altijd zacht. Als de storm opsteekt, dan is het verdriet zo diep dat ik lijk te huilen voor de hele wereld. Ik heb geen andere keus dan dat allemaal door me heen te laten bewegen tot de orkaan weer gaat liggen. Die vrouw voelt alles, maar heeft er geen woorden voor.

Rechts = de mannelijke energie

Mannelijke energie

De mannelijke energie is verbonden met de hemel. Hij is puur bewustzijn, focus, stabiliteit; de compassievolle onthechting, die uitnodigt grenzen te verleggen en op eigen benen te staan. Hij is doelgericht en helder. Op deze plek weet ik wat er moet gebeuren, kan ik actie ondernemen; mijn zwaard trekken en mezelf en anderen confronteren, vanuit mijn hart. De man in mij kan zeggen: ‘Cut the bullshit. Het doet pijn, en ik hou van je.’ De mannelijke energie geeft richting, is het anker, en zorgt ervoor dat de vrouwelijke energie vrij kan stromen. In seksualiteit is hij de ‘loving presence’, die de vrouw dient zonder iets voor zichzelf te eisen, zodat zij stap voor stap haar tempeldeuren naar de eenheid kan openen, voor allebei

In balans

Het universum is opgebouwd uit golven en deeltjes, tegelijkertijd. Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, zie je de één of de ander. De golf is de vrouwelijke energie en het deeltje de mannelijke, en ze zijn één geheel. De golf beweegt mee, is vloeibaar, gaat om obstakels heen, terwijl het deeltje in een rechte lijn op zijn doel afgaat; dat kan nergens omheen, alleen dwars erdoor. De golf vindt het deeltje saai en te snel, het deeltje ervaart de golf als inefficiënt.

Zodra je onderscheid kunt maken tussen de vrouwelijke en mannelijke energie, de yin en de yang in jezelf, wordt het makkelijker om ze enerzijds in te zetten op het moment dat je ze nodig hebt, en anderzijds om volledig jezelf te zijn in plaats van te leven volgens contraproductieve energiepatronen die je als ‘waar’ bent gaan aannemen. Als je met beide polen bevriend raakt, als je kunt herkennen wanneer de een of de ander vervormt, en als je kunt zien wat hun ‘gezonde’ expressievorm is, dan ben je behoorlijk in balans.

Eenheid

De vrouwelijke energie (gevoel, intuïtie, overgave, duisternis, niet-weten, binnenwereld) is eeuwenlang onderdrukt. Mannelijke energie (ratio, doelen, licht, strategie, buitenwereld) is de norm geworden. Maar de vrouwelijke energie wordt meer en meer beschikbaar, en de opdracht nu, voor zowel vrouwen als mannen, is om haar lief te hebben, te eren, en te belichamen, zodat ook de mannelijke energie weer zijn plek kan innemen, naast haar, als de ‘loving presence’ die hij is. Beide willen namelijk maar één ding: elkaar ontmoeten en één worden

 

De driehoeksrelatie paard –cliënt - therapeut

 

 

Wanneer we in de therapie met een paard werken moet de therapeut helemaal in de reine staan met zichzelf , dit wil zeggen dat hij voor een groot deel alle blokkades in zichzelf moet doorwerkt hebben . Laat ons stellen dat dit ook een groei proces is en je hele leven dingen op je pad komen . Een bewuste therapeut blijft ook aan zichzelf werken .

 

Het paard dient dit ook te zijn . Paarden moeten ook aan een bepaalde leeftijd voldoen om levenservaring en lessen te hebben geleerd . Zij moeten ook krachtig genoeg in het leven kunnen staan om dingen te kunnen verwerken . Dat is ook de reden waarom niet elk paard geschikt is voor het therapeutisch werk .

Het contact met therapeut en het paard moet door opleiding en wederzijdsvertrouwen gevestigd zijn .

Tussen de client en het paard is het de bedoeling om onder begeleiding van de therapeut een relatie op te bouwen en te vestigen . Deze bewegingsdialoog zorgt voor de mogelijkheid tot het aangaan van interacties . De therapeut begeleid om de relatie vorm te geven .